Skład Rady Miejskiej w Jędrzejowie - kadencja 2018 - 2023


 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

  


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie
 


Paweł Błaszkiewicz

 

Robert Kruk

 
 

Radni:

 

 
Andrzej Bielecki
Andrzej Błaszkiewicz
Paweł Błaszkiewicz
Andrzej Jakubanis
Karolina Jarosz
Agnieszka Jopek-Wasilewska
Konrad Kałka
Wacław Kędra
Teodor Kot
Wojciech Król
Robert Kruk
Grzegorz Kuśmierz
Łukasz Skrzypczak
Marek Skrzypiec
Łukasz Stanek
Mirosław Sztabławy
Paweł Wojda
Jan Ziębiński 
Marian Zimoch
Wojciech Zwierzchowski